hydrant.jpg

PPOŻ – szkolenia, konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów

ODZ świadczy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Wykonujemy:

  1. opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  2. ocena zagrożenia wybuchem,
  3. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
  4. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
  5. opracowanie planów ewakuacyjnych,
  6. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.,
  7. przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
  8. W czasie szkoleń P.POŻ praktyczne użycie podręczne sprzętu gaśniczego.
Logo

Napisz do nas

mgr. inż Sławomir Lisiecki

biuro@odz-lipno.pl

 

Obserwuj nas